I leveransen av våra lösningar ingår alltid kundstöd och underhåll.

Vi sammanställer alltid övriga tjänster enligt kundens önskemål – snabbt och pålitligt.

 • Vår sakkunniga kundsupport hjälper i den dagliga användningen av programmen.
 • Vid de kundtillfällen som vi ordnar varje år har man möjlighet att bekanta sig med nya produkter och deras egenskaper samt utbyta tankar med andra aktörer inom offentlig förvaltning.
 • Våra leveransprojekt innehåller heltäckande utbildning, och för projekten resurserar vi alltid det leveransteam som projektets målsättning förutsätter.
 • Utbildningstjänster erbjuder vi i samband med ibruktagningar, samt efter dessa för nya användare eller användare som vill repetera.
 • Maskinsals-service erbjuder vi både för bas- och förhöjd säkerhetsnivå. Också SaaS-lösningar ingår i vårt sortiment.
 • Underhållsservice ingår i leveranserna av våra lösningar – även användningsrätt till nya versioner.
 • Vårt yrkeskunniga produktutvecklingsteam ser till att våra produkter är up-to-date. Produktutvecklingen sker i nära samarbete med våra kunder.

Kundstöd

 • Vår helpdesk hjälper i frågor som berör våra produkter, gällande såväl användning som tekniska frågor.
 • Vårt kundstöd består av  sakkunniga, och majoriteten av supportfrågorna får sin lösning direkt i det första behandlingsskedet.
 • På våra kundsidor finns bland annat svar på ofta ställda frågor, samt användarhandböcker.
 • Vårt kundstöd finns i Finland.

Helpdesk

Kundkommunikation

 • Triposti-kundtidningen kommer ut ungefär tre gånger per år. I tidningen berättar vi om aktuella ärenden. Tidningsarkivet hittar du på våra kundsidor.
 • Inbjudan till våra kommande kundtillfällen publicerar vi på våra kundsidor. Vi ordnar årligen olika webbinarier och seminarier. Material från tidigare kundtillfällen hittar du också på våra kundsidor.
 • Du kan följa Triplan på sociala medier (Facebook, Twitter, Linkedin).
 • Skapa dina personliga användarlösen till våra kundsidor.

Läs mer från kundsidorna

Leveransprojekt

 • För projekten resurserar vi alltid ett leveransteam bestående av den expertis som uppfyller projektets behov. På så sätt kan vi garantera snabba leveransprojekt av hög kvalitet.
 • Alla Triplans system och tjänsterna i anslutning till dem levereras enligt projekthanteringsmetoden för ibruktagningsprojekt. Projekthanteringsmetoden baserar sig på best praxis samt på Triplans handbok för kvalitet och säkerhet.
 • Ibruktagningsprojektets uppgifter, ansvar och faser styrs av projektplanen. Planens innehåll och förverkligande följs upp stegvis, vilket gör att man smidigt kan reagera på ändringar.

Yhteistyö on meille tärkeä voimavara.

Olemme luottamuksen arvoisia.

Utbildningstjänster

 • Våra sakkunniga utbildare sköter om utbildning i programmen i samband med leveranser och uppdateringar.
 • Vi erbjuder också fortbildningar enligt kundernas behov.
 • Utbildningarna kan vara virtuella eller hållas på plats.
 • Också utbildningstjänster av distansklinik-typ hör till vårt sortiment.

Serversalsservice

 • Vi erbjuder serverutrymme från Triplans maskinsalar. På så sätt är tjänsterna tillgängliga via internet, oberoende av plats och tidpunkt.
 • Man kan koppla F5-åtkomstkontrollsystem till tjänsten, vilket underlättar administration av förbindelser och användare betydligt.
 • Vi kan erbjuda tjänster för både bas- och förhöjd säkerhetsnivå.
 • Också SaaS-lösningar ingår i vårt sortiment.

Underhålls- och produktutvecklingstjänster

 • Triplan tillämpar för sina underhållstjänster etablerade processer, som är i enlighet med kvalitet- och säkerhetssystemen.
 • I underhållsavtalet för våra programvarutjänster ingår användningsrätt till nya versioner.
 • Vår applikationsutveckling är produktbaserad, vilket medför betydande kostnadsinbesparingar för våra kunder.
 • Produktutvecklingen är starkt baserad på önskemål och krav framförda av kunderna.