Triplan Oy har varit leverantör av programvaror för den offentliga sektorn redan i nästan 30 års tid. Vår verksamhetsmodell är att producera produktbaserade lösningar för ärende-, dokument- och arkivhantering, och vi erbjuder alltid ett heltäckande kundstöd för dessa. Den produktbaserade lösningsmodellen innebär bland annat kostnadsinbesparingar, och möjliggör snabb ibruktagning av våra lösningar.

Med hjälp av de datasystem som Triplan levererar kan man i kundorganisationen utföra allt mera centrala uppgifter – funktioner som bör finnas tillgängliga utan avbrott. Kvaliteten är en ytterst viktig faktor vid utvecklingen av datasystem. Vid Triplan har alla processer genomgått heltäckande kontroll, deras datasäkerhet har utvärderats och riskerna har kartlagts. Vi utvecklar kontinuerligt vår serviceprocess för att göra den ännu mer smidig och kunna garantera hög kvalitet.

Tack vare våra stora satsningar på kvalitet och utveckling, har vi en omfattande kundkrets (250 organisationer). Användare av våra produkter är bland annat kommuner, städer, samkommuner, sjukvårdsdistrikt, utbildningskonsortium, yrkeshögskolor, universitet, statliga ämbetsverk och institutioner samt ministerier.

Ta kontakt redan idag – tillsammans söker vi lämpliga lösningar för de utmaningar som er organisation har inom informationshanteringen.

Våra ledningssystem är ISO-certifierade

År 2010 har vårt företag beviljats både ISO 9001 -certifikat för kvalitetshanteringssystem och ISO 27001 -certifikat för datasäkerhetshanteringssystem. Certifikaten är fortfarande i kraft, och gäller för hela vår verksamhet vid alla våra kontor.

Båda certifikaten som vi beviljats täcker programlösningar och IT-tjänster samt producerandet av projekthanterings-, utbildnings-, produktstöds- och användartjänster som stöder dessa.

Certifikaten gäller alla Triplans kontor.

ISO9001 ISO27001

Våra programvaror är SÄHKE2-certifierade

Kärnan i våra lösningar för ärende-, dokument- och arkivhantering är de SÄHKE2-certifierade systemen. Runt dessa har vi skapat olika uppgiftsbaserade användargränssnitt för att underlätta produktion, administration och utnyttjande av informationen. Vår målsättning är att erbjuda användarna verktyg som är lätta att använda, och som stöder just användarens egna arbetsuppgifter.

  • Tweb ärende- och dokumenthanteringssystem asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmä (operativt system)
  • WebArkki informationsstyrningssystem
  • Triplan Arkisto elektroniskt förvaringssystem

Tweb WebArkki

Vår verksamhet är av hög kvalitet, samt certifierad

Vår kvalitetspolicy baserar sig på vårt företags värderingar:

  • Vi arbetar för våra kunder
  • Vår organisation har kunskap, lär sig och förnyar sig
  • Samarbete är en viktig resurs för oss
  • Vi är värda förtroendet

Grunden för all vår verksamhet är en professionell attityd och strävan efter långsiktiga kundrelationer.

Kvalitetspolicyn och des fullständiga målsättningar »

 

 

KONTAKTUPPGIFTER

Puh. (03) 647 4460

E-postadresserna är i formatet
förnamn.efternamn@triplan.fi

 

 

Tarja Kallio

+358 400 604 550

tarja.kallio@triplan.fi

Elina Flyktman

Marknadsassistent

+358 40 5880 294

elina.Flyktman@triplan.fi

Anja Heikkilä

Ekonomiassistent

+358 44 7387 848

anja.heikkila@triplan.fi

Outi Lindroth

Produktchef

+358 40 544 5970

outi.lindroth@triplan.fi

Johan Muukkonen

Produktchef

+358 400 350 715

johan.muukkonen@triplan.fi

Matti Kallio

Systemchef

+358 400 571 789

matti.kallio@triplan.fi

Jukka Reinikainen

Kundsupportchef

+358 400 711 951

jukka.reinikainen@triplan.fi

Petteri Laine

Lösningschef

+358 400 661 909

petteri.laine@triplan.fi

Kontoret i Tavastehus

Kasarmikatu 23 A, 13100 Tavastehus

Triplan Oy

FO-nummer 2628857-5

Webbfaktureringsadress:
Operatör:
Apix Messaging Oy (003723327487)

EDI-kod:
003726288575

Danske Bank Ab, Handelsbanken, POP Banken eller Sparbankerna:

Webbfaktureringsadress: 003723327487

Operatörssignum: DABAFIHH