Joni

Joni, som jobbar som lösningsarkitekt, hittade vägen till Triplan år 2006, genom en kollegas rekommendation. Joni hade tidigare jobbat inom telekommunikationsbranschen, och riktade blickarna mot programvarubranschen. Numera undersöker han ny teknologi, som ger mervärde för Triplans affärsverksamhet.

Den mångsidiga arbetsbilden inkluderar också att som en del av ett tiopersoners team delta i systemprojekt. Arbetet sker dock inte enbart inom det egna teamet, utan det går över team-gränserna, vilket ger omväxling i arbetsuppgifterna, berättar Joni.

Under arbetsförhållandets gång har också arbetsbilden ändrats vartefter som kunskaperna har utvecklats. Triplan ger ett starkt stöd för sina anställdas självutveckling  genom olika utbildningar. En viktig del i karriärsutvecklingen är att skräddarsy arbetsbilden enligt personens kunskaper. Joni utvecklar för närvarande sitt kunnande genom att utföra it-tradenom examen vid sidan av arbetet, och en framtida målsättning är utbildning även på universitetsnivå.

Joni berättar, att man på Triplan har en bra atmosfär, där empati och att arbeta mot samma mål är i fokus även under pandemin. Triplan, som betjänar kunder inom den offentliga sektorn, ger möjlighet att med moderna arbetsverktyg och teknologi påverka de system som används av samhälleliga aktörer.

Team-andan underhålls också genom evenemang som ordnas av fritidskommittén, allt från gemensamma fritidsresor inom landet till utlandsresor. Av nya arbetskompisar hoppas Joni på äkta entusiasm och passion för programutveckling, samt samarbetsförmåga, initiativförmåga och att inte vara rädd att hitta på och föra fram egna utvecklingsidéer.

Joni

Vad är det bästa vid Triplan?

 

“Triplan, som betjänar kunder inom den offentliga sektorn, ger möjlighet att med moderna arbetsverktyg och teknologi påverka de system som används av samhälleliga aktörer”

 

-Joni

Santtu

Santtu Heleä, som jobbar som programvaru-utvecklare hittade Triplan år 2016 via sina studier. Han utförde sin praktikperiod och gjorde sitt examensarbete, något som man tydligt satsade på inom företaget. Detta gjorde intryck på honom, och via detta fick han också jobb på Triplan.

För närvarande jobbar Santtu med produktutveckling och integreringar. Genom arbetet på Triplan har ny teknologi blivit bekant och Santtu berättar att om intresset finns så kan man genom lärande föra ny teknik ända till praktisk tillämpning.

Utöver Santtu finns det i teamet knappt 10 utvecklare som jobbar med produktutveckling. Olika problem och lösningar funderar man på tillsammans, så inte heller i problemsituationer är man ensam.

När Santtu pratar om sin arbetsgivare, är det första som han kommer att tänka på, hur man på Triplan har möjlighet att påverka “egentligen nästan vad som helst”, som han uttrycker det. På Triplan uppmuntras också självutveckling, bl.a. genom självstudier och olika utbildningar.

Santtu berättar också, att under hela året ordnas olika typer av rekreationsverksamhet, vilket utgör en trevlig motvikt till arbetet.

Santtu uppmanar till att söka jobb hos Triplan om man vill ha en arbetsplats där man kan påverka saker, och också få sin egen röst hörd om man vill.

Santtu

 

Vad är det bästa vid Triplan?

 

“En bra arbetsgemenskap, och möjligheten att kunna tillämpa förvärvade kunskaper och teknologi i praktiken.”

 

-Santtu