Työntekijöidemme ajatuksia työstään ja meistä työnantajana.

Joni

Ratkaisuarkkitehtinä toimiva Joni löysi tiensä Triplanille vuonna 2006 kollegansa suosituksesta. Aikaisemmin tietoliikennepuolella toiminut Joni käänsi katseensa ohjelmistoalalle ja nykyään hän tutkiikin uusia teknologioita, joiden kautta saada lisäarvoa Triplanin liiketoiminnalle.

Monipuolinen tehtävänkuva pitää sisällään myös järjestelmäprojekteissa toimimista osana kymmenen hengen tiimiä. Työskentely ei kuitenkaan ulotu vain oman tiimin sisälle, vaan on läpi tiimirajojen tapahtuvaa, jonka Joni kuvaakin tarjoavan vaihtelevuutta tehtäville.

Työuransa varrella myös tehtävänkuva on päivittynyt osaamisen kehittyessä ja itsensä kehittämistä erilaisten koulutuksien kautta tuetaankin vahvasti. Urakehityksessä pidetään henkilökärki, jossa toimenkuvaa räätälöidään henkilön osaamisen mukaan. Joni kehittääkin osaamistaan työtehtäviensä ohella toteutettavalla it-tradenomin tutkinnolla ja tulevaisuuden tavoitteena on kouluttautuminen myös yliopiston puolella.

Joni kertoo, että Triplan on varusteltu hyvällä ilmapiirillä, jossa empaattisuus ja köyden vetäminen samaan suuntaan korostuvat pandemiankin keskellä.
Julkisen sektorin asiakkuuksia palveleva Triplan tarjoaa mahdollisuuden olla vaikuttamassa yhteiskunnallisten toimijoiden järjestelmiin moderneilla työvälineillä ja teknologioilla.

Tiimihenkeä kasvatetaan myös huvitoimikunnan järjestelemillä tapahtumilla aina yhteisistä mökkireissuista ulkomaanmatkoihin. Uusilta työkavereilta Joni toivoo aitoa innostusta ja paloa ohjelmistokehitystä kohtaan sekä vuorovaikutustaitoja sekä oma-aloitteisuutta omienkin kehitysajatusten rohkeaan pohdiskeluun ja ilmi tuomiseen.

Joni

Mikä on parasta Triplanilla?

“Julkisen sektorin asiakkuuksia palveleva Triplan tarjoaa mahdollisuuden olla vaikuttamassa yhteiskunnallisten toimijoiden järjestelmiin moderneilla työvälineillä ja teknologioilla.”

-Joni

Santtu

Ohjelmistokehittäjänä työskentelevä Santtu Heleä löysi Triplanin vuonna 2016 opintojensa kautta. Hän suoritti harjoittelujakson ja teki opinnäytetyön, jonka tekemiseen yrityksessä selkeästi panostettiin. Tämä teki häneen vaikutuksen ja tätä kautta hän myös työllistyi Triplanille.

Tällä hetkellä Santtu työskentelee tuotekehityksen ja integraatioiden parissa. Triplanilla työskennellessä uudet teknologiat ovat tulleet tutuiksi ja Santtu kertookin, että jos mielenkiintoa löytyy niin oppimisen kautta uusia tekniikoita voi viedä aina käytäntöön asti.

Santun lisäksi tiimissä työskentelee vajaat 10 kehittäjää sisäisen tuotekehityksen parissa. Yhteistyötä kehittäjien kesken tehdään erilaisten ongelmien ja ratkaisujen pohdinnassa, joten itsekseen ei tarvitse ongelmatilanteissakaan jäädä.

Työnantajasta puhuttaessa ensimmäisenä Santulle tulee mieleen kuinka Triplanilla pääsee vaikuttamaan “oikeastaan melkein mihin tahansa”, kuten hän itse mainitsee. Työyhteisössä kannustetaan myös kehittymään mm. itseopiskelun ja erilaisten koulutusten kautta.

Santtu kertoo myös, että läpi vuoden järjestetään erilaista virkistystoimintaa joka luo mukavaa vastapainoa työlle.

Triplanista puhuttaessa Santtu kannustaakin hakemaan heille jos kaipaa työyhteisöä, jossa voi vaikuttaa asioihin, sekä halutessaan saada myös oman äänensä kuuluviin.

Santtu

 

Mikä on parasta Triplanilla?

“Mukava työyhteisö ja mahdollisuus, että voin viedä opittuja asioita ja teknologioita käytäntöön asti.”

-Santtu