Triplan Oy:n  tietosuojaseloste

Triplan Oy on hämeenlinnalainen yritys, joka suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää asian-, dokumentin- ja arkistonhallinnan ohjelmistoja erityisesti julkishallinnon tarpeisiin.

1. Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä: Triplan Oy

Y-tunnus: 2628857-5

Yhteydenotot tietosuoja-asioissa: helpdesk@triplan.fi tai Kasarmikatu 23 A, 13100 HÄMEENLINNA.

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö ja tietosuojavastaava

Yhteystiedot:

toimitusjohtaja Tarja Kallio, puh. 03 647 4460.

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@triplan.fi.

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Käytämme tietoja asiakassuhteen ylläpitoon ja tuotteidemme kehittämiseen. Asiakassivuillemme rekisteröityneiden käyttäjien tietoja keräämme asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella.

5. Rekisterin tietosisältö

Organisaation nimi, henkilön nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, käyttäjätunnus ja salasana.

6. Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan asiakassuhteen hoitamiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään. Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli Evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, mahdollistavat selainohjelmat  Eväste-toiminnon poiskytkemisen. Jos et halua evästeitä tallennettavan laitteellesi, voit säätää selaimesi asetuksista selaimesi kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä (ns. incognito tai private browsing-asetus). Tämän toimenpiteen voi tehdä joko ennen palveluiden käyttämistä tai palvelun käytön aikana.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että Evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

10. Tietojen käsittely ja suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Tietoja ei luovuteta Triplan Oy:n ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

  • tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu,
  • vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen,
  • rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti,
  • peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle,
  • kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Pyynnöt voi tarvittaessa lähettää Triplan Oy:lle osoitteeseen (helpdesk@triplan.fi). Vastaamme tietosuoja-asetuksen määrittelemässä ajassa eli kuukauden sisällä.

13. Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvovalle viranomaiselle eli tietosuojavaltuutetulle. Lisätietoa aiheesta valtuutetun sivuilta: Ilmoitus tietosuojavaltuutetulle.