Asian-, asiakirjan- ja arkistonhallinnan ratkaisujemme ytimenä ovat SÄHKE2-sertifioidut järjestelmät. Näiden ympärille olemme tuottaneet erilaisia tehtäväpohjaisia käyttöliittymiä helpottamaan tiedon tuottamista, hallintaa ja hyödyntämistä. Tavoitteenamme on tarjota käyttäjille helppokäyttöisiä työkaluja, jotka tukevat juuri oman työn tekemistä. Roolipohjainen ratkaisumme sisältää myös käyttöliittymät niille käyttäjäryhmille, jotka työssään tarvitsevat laajojen kokonaisuuksien hallintaan työkaluja. Tutustu tarjontaamme alta lisää!

Asian- ja asiakirjanhallinta (SÄHKE2-sertifioitu)

Tweb asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmän avulla voidaan hallita paitsi viranomaisen diaaria ja asiakirjoja, myös sopimuksia ja muita erityisasiakirjoja. Järjestelmä sisältää runsaasti erilaisia käyttöä tukevia ominaisuuksia kuten toimeksiantojen lähettämisen ja vastaanottamisen, hälytystoiminnot ja sijaistusmahdollisuuden. Tweb on SÄHKE2-sertifioitu operatiivinen järjestelmä.

 • Asian- ja asiakirjanhallinta sekä dokumenttien hallinta koko elinkaaren ajan
 • SÄHKE2-sertifioitu
 • Täyttää julkishallinnon vaativat erityistarpeet
 • Avoimet rajapinnat
FI 9001 27001 sertifikaatti

Tiedonohjaus (SÄHKE2-sertifioitu)

WebArkki tiedonohjausjärjestelmän avulla ylläpidetään Tiedonohjaussuunnitelmaa (TOS). Sen avulla voidaan ohjata asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmää sekä toisia, kolmansien osapuolten järjestelmiä. WebArkin avulla organisaation tiedonhallinta nopeutuu ja helpottuu. WebArkki on SÄHKE2-sertifioitu tiedonohjausjärjestelmä.

 • Tiedonohjaussuunnitelman laadinta ja ylläpito
 • SÄHKE2-sertifioitu
 • Ohjaa tiedon syntymistä, säilyttämistä ja hävittämistä
 • Avoimet rajapinnat
FI 9001 27001 sertifikaatti

Sähköinen arkistointi (SÄHKE2-sertifioitu)

Triplan Arkisto mahdollistaa sähköisen keskitetyn säilytysjärjestelmän muodostamisen organisaatioon. Säilytysjärjestelmään on saatavilla avoimet rajapinnat, joiden kautta operatiiviiset järjestelmät voivat arkistoida aineistonsa. Rajapinta mahdollistaa myös lukuoperaatiot. Triplan Arkisto on SÄHKE2-sertifioitu sähköinen säilytysjärjestelmä.

 • Sähköinen arkistointi ja sen hallinta koko elinkaaren ajan
 • SÄHKE2-sertifioitu
 • Täyttää pitkäaikaissäilyttämisen sekä keskitettyyn pysyvän säilytyksen järjestelmään siirron vaatimukset
 • Avoimet rajapinnat
FI 9001 27001 sertifikaatti

Muut ratkaisumme

Rakenteisen tiedon tuottaminen

 • Rakenteisten asiakirjojen helppoon tuottamiseen tarjoaa ratkaisun Valmu-sovellus. Asiakaskohtaisesti muokattavat lomakepohjat tukevat asiakasorganisaation prosesseja. Pohjiin voidaan liittää logiikkaa, jolloin käyttäjän tekemät valinnat ohjaavat järjestelmän toimintaa ilman asiakaskohtaista räätälöintitarvetta.

Kokousten sähköistäminen

 • Kokouskäytäntö voidaan sähköistää esityslistan laadinnasta aina kokousmenettelyyn ja julkaisuun asti. Valmu-sovelluksen avulla päätöksenteon asiakirjatuotanto on käyttäjäystävällistä ja päätelaiteriippumatonta. Triplan Portaalin sovelmakokonaisuudet tarjoavat sekä luottamushenkilöille että kokoussihteeristölle työkalut sujuvaan kokouksen läpivientiin. Sovelmat tarjoavat mm. äänestykset, muistiinpanot ja keskustelualueet sekä puheenvuorojen hallinnan.

Sähköiset allekirjoitusratkaisut

 • Sähköinen allekirjoitus edellyttää usein vahvaa tunnistautumista, joka voidaan tehdä ulkoisen palvelun avulla, kuten suomi.fi -portaalissa tai toimikorttia käyttämällä. Triplanin sähköisen allekirjoituksen ratkaisua on kehitetty viime vuosina tukemaan paitsi näitä edellä mainittuja, myös organisaatiovarmennetta. Uusimpana lisänä tarjoamme integrointia Visma Sign -allekirjoituspalveluun.

Luottamushenkilö- ja sidonnaisuusrekisterit

 • WebLumu luottamushenkilörekisteri sisältää toiminnallisuudet luottamushenkilöiden, toimielinten, johtavien viranhaltijoiden ja sidonnaisuustietojen kattavaan hallintaan. Silmu-luottamushenkilöilmoituksen avulla voidaan sähköistää myös luottamushenkilötietojen keruuprosessi. Julkaisu-sovelluksen avulla tiedot voidaan julkaista internetiin selattaviksi.

Sopimustenhallinta

 • Sopimustenhallinta-lisäosa perustuu Tweb-ytimen toiminnallisuuksiin ja tarjoaa siten mahdollisuuden sekä sopimusasioiden että sopimusasiakirjojen hallintaan. Sopimuksilla voidaan hyödyntää erilaisia metatietokokonaisuuksia joko eri tyyppisten sopimusten mukaan tai yhteisinä. Sopimustenhallinta sisältää kattavat raportit ja sopimusten seurannan (hälytykset).

Sähköinen asiointi ja lomakepalvelut

 • Sähköinen asiointi tarjoaa mahdollisuuden organisaation sisäiseen tai internetin kautta tapahtuvaan asiointiin. Asiointi voidaan toteuttaa e-lomakkeiden avulla, jolloin toivotun pakollisen tai määrämuotoisen sisällön täyttäminen voidaan tehdä ohjatusti.

Raportointi ja johdon työkalut

 • Selainkäyttöinen raportointityökalu Okra mahdollistaa kattavien asiakaskohtaisten- ja vakioraporttien muodostamisen. Käyttäjä voi muodostaa itse raporttimalleja ja tallentaa sekä jakaa niitä myös muille käyttäjille. Johdon tarpeita varten on lisäksi toteutettu Triplan Portaaliin erilaisia sovelmia, kuten käsittelyaikojen ja muiden tilastotietojen näkymiä.

Integraatioratkaisut

 • Tuotteistetun, avoimen ja dokumentoidun palvelurajapinnan tavoitteena on mahdollistaa ulkopuolisen sovelluksen integroituminen Triplanin ratkaisuun. Rajapinnan arkkitehtuuriksi voi asiakas/toteuttaja valita SOAP- tai REST-rajapinnan. Rajapinnan avulla on tuotettu jo useita kymmeniä kolmansien osapuolten tarjoamia sovellusintegraatioita Triplanin järjestelmiin.