Tarja Kallio blir ny VD vid Triplan Oy

Tarja Kallio har utnämnts till ny verkställande direktör vid Triplan Oy från och med 1.5.2021. Företagets mångåriga VD Asko Laine övergår till ordförandeposten i styrelsen.

Tarja Kallio har arbetat vid Triplan Oy mer än 20 år inom olika uppgifter. Hon har länge varit medlem i ledningsgruppen och ansvarat för bland annat lansering av nya systemprodukter, och också fungerat som vice verkställande direktör. Till utbildningen är hon ekonomie magister från Vaasan yliopisto, med datateknik som huvudämne.

Triplan Oy, som i år firar sitt 30-års jubileum, fungerar som producent av produktbaserade lösningar och tjänster inom ärende-, dokument- och arkivhantering för kunder inom den offentliga sektorn. Företagets huvudkontor finns i Tavastehus, och man har verksamhetsställen också i Helsingfors och Jakobstad.

Triplan Oy tillhör den högsta kreditklassen och dess omsättning var förra året ungefär 4,2 miljoner euro. Företaget sysselsätter för närvarande 42 personer. Företaget har beviljats både ISO 9001 certifikat för kvalitetshanteringssystem och ISO 27001 certifikat för datasäkerhetshanteringssystem. Också företagets programprodukter är SÄHKE2-certifierade.

Tilläggsuppgifter: Asko Laine, tfn. 0400 474 143 / Tarja Kallio, tfn. 0400 604 550