Saavutettavuus asiakirjan laadinnassa

Asiakirjan saavutettavuus muodostuu heti sitä laadittaessa eli jo Word-tekstinkäsittelyohjelman puolella.

Saavutettavan asiakirjan aikaansaamiseksi:

  1. – asiakirja tulee jäsentää kuvaavilla otsikoilla (käyttäen tyylejä)
  2. – kuville tulee lisätä asiakirjassa vaihtoehtokuvaus
  3. – linkit tulee varustaa nimellä ja käyttää niissä hyvin erottuvaa tyyliä
  4. – asiakirjan rakenteen tulee olla selkeä
  5. – kieli tulee olla tallennettuna asiakirjaan ja asiakirjassa käytetyn kielen tulee olla selkeää
  6. – tekstin tyylin tulee olla selkeää
  7. – värienkäytön tulee olla saavutettava (riittävä kontrasti)
  8. – taulukot ja luettelot tulee olla saavutettavia (näitä olisi hyvä välttää)

Kun asiakirja on laadittu, voi sille tehdä vielä Wordin puolella saavutettavuustarkistuksen (Tiedosto -> Tarkista ongelmien varalta -> Helppokäyttöisyys).

Mikäli asiakirja luodaan Twebissä käyttäen mallipohjia, ovat ne pääsääntöisesti jo valmiiksi rakenteeltaan saavutettavia. PDF-muodossa julkaistavien aineistojen osalta paras saavutettavuus saadaan konvertoimalla asiakirjat Adobe Acrobat Pro -ohjelmistolla PDF-muotoon ja tekemällä vielä PDF-asiakirjan puolella useita lisäsäätöjä (riippuen asiakirjan rakenteen monimutkaisuudesta). Mikäli asiakirja on rakenteeltaan perusmuotoinen, voi PDF-konversioon käyttää konvertointia työasemalla, jolloin Word tekee konversion ja huolehtii mm. saavutettavuusasetusten viemisestä mukaan PDF-formaattiin.